بازار کار طراحی لباس

طراحی لباس به هنر و توانایی استفاده از طراحی و زیبایی شناسی در تولید لباس گفته می شود که به اندازه ی تمدن ها و آداب و رسوم هر منطقه تنوع دارد و متفاوت است. همچنین به هنرمندانی که با طرح های خود این عرصه را رونق می بخشند، طراح مد و لباس گفته می شود. طراحی لباس ممکن است نو و تازه باشد و یا ممکن است در طرح های موجود در بازار تغییراتی ایجاد کند. درباره بازار کار این حرفه می توان گفت که این نکات حائز اهمیت