بازارکار برنامه نویسی اندروید

بسیاری از هنرجویان سوالاتی در مورد بازارکار برنامه نویسی اندروید در ایران و خارج از ایران برایشان پیش می آید و اگر قصد ورود به هر حرفه ای را دارید، باید ابتدا بازار کار آن را مورد بررسی قرار دهید. امروز قصد داریم به بازارکار برنامه نویسی اندروید در ایران و خارج از ایران بپردازیم تا علاقمندان این دوره اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند. زبان برنامه نویسی اندروید در سال های اخیر به خوبی در ایران و خارج از ایران جا افتاده است و در حال حاضر سیستم عامل