استایلینگ چیست؟

By |سپتامبر 23rd, 2023|نوشته های تازه|

استایلینگ چیست؟ و استایلیست کیست؟ استایلینگ از واژه “style” به معنای سبک و روش گرفته شده که طراحی و شخصیت دادن به شخص، برند، رویداد، کالکشن، کت واک، مجله یا برنامه تلویزیونی را شامل می گردد. استایلیست فردی می باشد که شغل این شخص استایلینگ می باشد و می توان گفت: