آیا دوره های آموزشی دستیار دندانپزشکی شامل آموزش تئوری و عملی هستند؟

By |آگوست 12th, 2023|نوشته های تازه|

آیا دوره های آموزشی دستیار دندانپزشکی شامل آموزش تئوری و عملی هستند؟ دوره‌ های آموزشی دستیار دندانپزشکی در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، شامل آموزش‌ های تئوری و عملی می باشد. این دوره‌ ها طراحی شده‌ اند تا دانش و مهارت‌ های لازم برای تمرین به عنوان دستیار دندانپزشک را برای افراد