مقایسه نرم افزار Excel و Access

By |نوامبر 18th, 2023|نوشته های تازه|

مقایسه نرم افزار Excel و Access : تفاوت اکسل و اکسس در چه چیزهایی می باشد؟ آیا درباره فرق Excel با Access اطلاعی دارید؟ بسیاری از اشخاصی که از نرم افزارهای آفیس استفاده می نمایند، اطلاعی ندارند که تفاوت بین اکسل با اکسس یا شباهت آن ها در چه چیزهایی