AVR چیست؟

By |دسامبر 20th, 2023|نوشته های تازه|

AVR چیست؟ (میکروکنترلر AVR): تولید و پیاده سازی میکروکنترلرهای AVR یکی از راه هایی است که تاثیر بسزایی در پیشرفت و هوشمندی زندگی و در نتیجه دستیابی به رونق بیشتر داشته است. به حدی که امروزه از این قطعه در تمامی وسایل برقی هوشمندی که در اطراف خود می بینیم