آموزش کافی شاپ

By |آوریل 26th, 2022|آموزش آشپزی ملل, آموزش کافی شاپ|

چرا آموزش کافی شاپ در پاسخ این سوال که چرا آموزش کافی شاپ باید گفت چرا که نه؟ بهتر است بدانید از دیرباز فرهنگ کافه و کافه نشینی  یا همان کافی ­شاپ در ایران رواج داشته و با توجه به عوض شدن عادات و فرهنگ مردم، امروزه روزکافه نشینی