آموزش طراحی لباس مقدماتی

آموزش طراحی لباس مقدماتی پایه ترین دوره برای آموزش طراحی لباس می باشد. علاقه مندانی که می خواهند در دوره های طراحی لباس شرکت نمایند باید ابتدا در دوره آموزش طراحی لباس مقدماتی شرکت نمایند. در دوره آموزش طراحی لباس مقدماتی ، ابتدایی ترین طراحی ها را هنرجویان یاد می گیرند. جهت شرکت در دوره های آموزش طراحی لباس مقدماتی می توانید به مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب شرکت نمایید و مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب هر ساله دوره های مقدماتی و پیشرفته آموزش طراحی لباس را زیر نظراساتید برجسته