طراحی اتاق با 3d max

اتاق خواب رویایی خود را با نرم افزار 3d max طراحی کنید! این روزها یکی از مشکلاتی که در خونه ها وجود دارد، ناهماهنگی وسایل منزل می باشد که می توانید فضای خونه را به نادرستی اشتغال کند و یا به طور کامل نمی توان از فضاهای مفید خونه استفاده کرد.  با نرم افزار 3d max می توان به کمک مدلسازی یک تصویر واقع گرایانه از اتاق مد نظر خود طراحی کنید ببینید که به کمک چه وسایلی می توانید بیشترین استفاده را از فضای اتاق ببرید. برای طراحی اتاق