آموزش سریع زبان انگلیسی

چرا زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

By |سپتامبر 18th, 2023|نوشته های تازه|

چرا زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟ : امروزه نیاز به آموزش زبان های مختلف  در جهت بهبود  روابط بشری  ، تعاملات  اجتماعی و تجاری از اهمیت  ویژه ای برخوردار است ، به همین منظور بیش از پیش شاهد مهاجرت های تحصیلی یا شغلی در سرتاسر دنیا هستیم  .  همانطور که

آموزش زبان انگلیسی

By |سپتامبر 18th, 2023|سمینارها|

آموزش زبان انگلیسی : زبان انگلیسی زبانی جهانی می باشد. در جهان از هرپنج نفر حداقل یک نفر قادر است تا انگلیسی را درک کرده یا بدان  صحبت نماید. هم چنین زبان انگلیسی سومین زبان دنیا می باشد به طوری که دو میلیارد نفر به این زبان صحبت می نمایند. 

عنوان

Go to Top