آموزش حسابداری مالی بازرگانی

By |آگوست 2nd, 2023|نوشته های تازه|

آموزش حسابداری مالی بازرگانی(آموزش حسابداری بازرگانی) آموزش حسابداری بازرگانی: دانشپذیرانی که دوره آموزش حسابداری و علوم مالی(دوره حسابداری مالی خدماتی) را سپری نموده اند و با سرفصل حساب ها و ماهیت حساب ها آشنا گشته اند،با گذراندن این دوره مهارت ثبت سند حسابداری در شرکت های بازرگانی را نیز کسب