آموزش حسابداری بازار کار

آموزش حسابداری بازار کار باتوجه به اینکه حرفه حسابداری یکی از مهم ترین حرفه های کشور است، مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب تصمیم به برگزاری دوره آموزش حسابداری بازار کار گرفته است. این دوره تخصصی درجهت ارتقای سطح حسابداران و دانشجویان رشته حسابداری در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برگزار می شود. با گذر زمان و به وجود آمدن تغییرات در آن کسب و کار، لازم است در جهت به روز رسانی اطلاعات خود اقدام کنید و هرگز نمی توان گفت که یک بار آموختن و آموزش دیدن برای تمام