بازرگانی بین الملل

By |اکتبر 14th, 2023|نوشته های تازه|

تعریف بازرگانی بین الملل :  تجارت بین‌الملل یک حوزه چند وجهی می باشد که دارای تبادل کالا، خدمات و اطلاعات در سراسر مرزها می‌گردد. در عصری که جهانی گشته در آن جهان به طور فزاینده ای به هم پیوسته می باشند، این نهوع تجارت نقشی محوری در شکل دادن به