مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد صادق شایسته فر 

 متولد: 1360

 

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری/ گرایش مالی/ دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب

 

سوابق شغلی

شرکت همیار سام / مالی و حسابداری/ مدیر مالی

 شرکت بازرگانی بی نظیر / مالی و حسابداری/ مدیر مالی

 موسسه فرهنگی ؛ورزشی تامین اجتماعی / مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

شرکت پیمانکاری پترو آرام / مالی و حسابداری/ مدیر مالی

کارخانجات تولید مواد غذائی ایلیا نورادیس / مالی و حسابداری/ مدیر مالی

 

سوابق آموزشی پژوهشی

 سابقه 7 سال تدریس در آموزشگاههای حسابداریمدرک حسابداری از ICS کانادا 

مدرک مدیریت مالی از مجتمع فنی تهرانشرکت در کارگاههای نحوه تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه و ارزش افزوده و ….. 

 راه اندازی سیستم های مالی و اداری / مدیر پروژه

توضیحات: راه اندازی سیستم مالی در انواع شرکتهای بازرگانی ؛ پخش و تولیدی از جمله شرکت پخش فاتک ؛ مجموعه کارخانجات ایلیا نورادیس ؛ شرکت چاپ و صحافی سپنتا ؛ شرکت پیمانکاری پترو آرام و…

 

دانش و مهارت

دانش تخصصی

تهیه اظهارنامه مالیاتی / پیشرفته تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی / پیشرفته تهیه صورتهای مالی / پیشرفته تسلط کامل به مفاهیم بهای تمام شده / پیشرفته تسلط به مفاهیم بازرگانی خارجی و اعتبارات اسنادی / پیشرفته مدیریت ارتباط با مشتری (CRM / (خوب

 

ابزار و نرم افزار

 Office Microsoft / خوب

 نرم افزار مالی تدبیر / خوب

نرم افزار مالی همکارن سیستم / پیشرفته

 نرم افزار هلو / پیشرفته

 نرم افزار رافع / پیشرفته

نرم افزار انبار همکاران سیستم / پیشرفته

نرم افزار بیمه (ListDisk / (پیشرفته

 نرم افزار مالی پایاافزار / پیشرفته

 نرم افزار مالی و خدامت پس از فروش امگا شفق /