گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

صفحه اصلی/دپارتمان علوم مهندسی/دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات/گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها14:30 - 08:301400/01/27نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250پنجشنبه20:30 - 14:301400/01/26نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50دوشنبه17:30 - 20:301400/01/30نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250پنجشنبه14:30 - 08:301400/02/16نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر

نام دوره

ABAQUS I, طراحی مکانیک به کمک CATIA 2, طراحی مکانیک به کمک CATIA I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I

مدت دوره

50, 60, 64

روز

, , , , , ,

ساعت برگزاری

, , , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , ,

استاد

, , , ,

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top