گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

تومان ۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰

توضیحات تکمیلی

نام دوره

ABAQUS I, طراحی مکانیک به کمک CATIA 2, طراحی مکانیک به کمک CATIA I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I آنلاین

مدت دوره

50, 60, 64

روز

, , , , , , , , ,

ساعت برگزاری

, , , , , , , , ,

تاریخ پیش بینی

,

استاد

, , , ,

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top