گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

صفحه اصلی/دپارتمان علوم مهندسی/دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات/گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

تومان ۹۷۵,۰۰۰تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50شنبه17:30 - 20:3099/08/10نامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3099/08/09نامشخصدارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250پنجشنبه20:30 - 14:3099/08/22حامد بختیدارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50دوشنبه17:30 - 20:3099/08/12نامشخصدارد تومان ۹۸۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250پنجشنبه14:30 - 08:3099/08/15نامشخصدارد تومان ۹۸۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر

نام دوره

ABAQUS I, طراحی مکانیک به کمک CATIA 2, طراحی مکانیک به کمک CATIA I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I

مدت دوره

50, 60, 64

روز

, , , , , ,

ساعت برگزاری

, , , , ,

تاریخ شروع

, , , ,

استاد

, , , ,

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top