گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I آنلاین50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰

توضیحات تکمیلی

نام دوره

ABAQUS I, طراحی مکانیک به کمک CATIA 2, طراحی مکانیک به کمک CATIA I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I آنلاین

مدت دوره

50, 60, 64

روز

, , , , , , , , ,

ساعت برگزاری

, , , , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , , , ,

استاد

, , , ,

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top