مهارت های ارتباطی

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۴,۱۸۵,۰۰۰

10% Off

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
مهارت های ارتباطی 16 یک شنبه و سه شنبه 14:00 تا 10:00 نامشخص گیوکی 10% تومان ۴,۱۸۵,۰۰۰