کارگاه ارتقا مهارت های اداری

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
ارتقا مهارت های مسئولین دفاتر 9 چهارشنبه ، پنجشنبه 16:30 -21:00 97-08-24 زرین نگار ندارد تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰