زبان کودک و نوجوان

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰

20% Off

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
kets 1 (solution elementary) 32 شنبه - چهارشنبه 14:30 - 16:30 1403/02/19 نا مشخص تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
Move1 ( Family and Friends 1) 32 شنبه - چهارشنبه 15:15-17:15 1403/02/19 نا مشخص تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰
start 1 (first friends 1) 32 یک شنبه و سه شنبه 15:15-17:15 1403/02/19 نا مشخص تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰