زبان های خارجی

زبان های خارجی

تومان ۵۳۹,۰۰۰تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Pre IELTS75شنبه - دوشنبه15:30-17:3099/12/09نا مشخص تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
beginner one42شنبه - دوشنبه17:30-19:3099/12/11نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
elementary 134شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3099/12/18نامشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 134شنبه - دوشنبه14:30 -17:3099/12/16نا مشخص تومان ۵۷۹,۰۰۰
intermediate 134یک شنبه و سه شنبه17:30-19:3099/12/17نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:3099/12/17نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
beginner 242پنج شنبه و جمعه17:30-19:30هفته ی دوم اسفند ماهنا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:30هفته ی دوم اسفند ماهنامشخص تومان ۵۷۹,۰۰۰
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب:

اطلاعات بیشتر

نام دوره

A1-1, A1-1 ( beginner 1), A1-2 ( beginner 2), A1-4 (elementary 1), B1-2 (intermediate 2), B2-1 (upperintemediate 1), beginner 2, beginner one, elementary 1, Free Converstion 1, intermediate 1, intermediate 2, Pre IELTS, Pre- intermediate, Pre-intermediate 1, upper-intermediate 1

مدت دوره

34, 36 h, 42, 75

روز

, , ,

ساعت برگزاری

, , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , ,

استاد

,

Go to Top