زبان های خارجی

تومان ۵۳۹,۰۰۰تومان ۵۹۹,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
English B2.3 ( upper intermediate فوق متوسط )36 hشنبه - دوشنبه15:00 16:301400/06/15نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۹۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hشنبه - دوشنبه16:30 - 18:001400/06/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B1.3 ( Intermediate متوسط )36 hشنبه - دوشنبه18:00 - 19:301400/06/29نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه16:00 - 17:301400/06/30نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hروزهای فرد18:00 - 19:301400/06/23نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B2.4 (upper-intermediate فوق متوسط )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/06/21نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۹۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hجمعه17:00 - 19:001400/06/25نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه15:00 - 17:001400/06/25نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
شناسه محصول: نامعلوم دسته: , , , برچسب:

توضیحات تکمیلی

نام دوره

A1-1, A1-1 ( beginner 1), A1-2 ( beginner 2), A1-4 (elementary 1), A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده, A1.5 ( elementary مقدماتی ), A1.5 ( elementary مقدماتی), A2.1 ویژه دوره ی فشرده, B1-2 (intermediate 2), B2-1 (upperintemediate 1), beginner 2, beginner 3, beginner one, elementary 1, English A1.1 ( starter مقدماتی), English A1.2 ( starter مقدماتی ), English A1.3 ( starter مقدماتی), English A1.4 ( elementary مقدماتی ), English A1.5 ( Elementary مقدماتی ), English B1.2 ( intermediate متوسط ), English B1.3 ( Intermediate متوسط ), English B2.3 ( upper intermediate فوق متوسط ), English B2.4 ( Upper-intermediate فوق متوسط ), English B2.4 (upper-intermediate فوق متوسط ), Free Converstion 1, intermediate 1, intermediate 2, Pre IELTS, Pre- intermediate, Pre-intermediate 1, upper intermediate 3, upper-intermediate 1, مکالمه و بحث آزاد B1, مکالمه و بحث آزاد C1

مدت دوره

21 h, 34, 36 h, 42, 75

روز

, , , , , , , ,

ساعت برگزاری

, , , , , , , , , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

استاد

,

نحوه برگزاری

حضوری/آنلاین

Go to Top