زبان های خارجی

زبان های خارجی

تومان ۹۵,۰۰۰تومان ۵۴۰,۰۰۰

81 در انبار

نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آمادگی آزمون آیلتسجمعهنامشخصنا مشخصندارد تومان ۹۵,۰۰۰
start 6یک شنبه - سه شنبه18:00 -20:00نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
TTCسه شنبه و چهارشنبه9:00-16:00نا مشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English advance 1شنبه-چهارشنبه17:00-19:00نامشخص10 تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۲۰۰
English Elementary 1یک شنبه - سه شنبه17:00-19:30نا مشخص10 تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
English intermidiate 2یک شنبه - سه شنبه15:15-17:15نا مشخص10 تومان ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲,۴۰۰
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب:
Go to Top