زبان های خارجی

تومان ۵۳۹,۰۰۰تومان ۶۱۹,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
upper intermediate 336 hشنبه - دوشنبه15:30-17:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
beginner 336 hشنبه - دوشنبه17:30-19:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1-136 hیک شنبه و سه شنبه17:30-19:301400/03/04نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 136 hشنبه - دوشنبه14:30 -17:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
upper intermediate 321 hیکشنبه - چهارشنبه17:30-19:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
Pre- intermediate36 hیک شنبه و سه شنبه14:30 -17:3099/03/25نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۵۹,۰۰۰
elementary 136 hپنج شنبه و جمعه17:30-19:301400/03/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/03/27نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰

توضیحات تکمیلی

نام دوره

A1-1, A1-1 ( beginner 1), A1-2 ( beginner 2), A1-4 (elementary 1), A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده, A2.1 ویژه دوره ی فشرده, B1-2 (intermediate 2), B2-1 (upperintemediate 1), beginner 2, beginner 3, beginner one, elementary 1, Free Converstion 1, intermediate 1, intermediate 2, Pre IELTS, Pre- intermediate, Pre-intermediate 1, upper intermediate 3, upper-intermediate 1, مکالمه و بحث آزاد B1, مکالمه و بحث آزاد C1

مدت دوره

21 h, 34, 36 h, 42, 75

روز

, , , , , , ,

ساعت برگزاری

, , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

استاد

,

نحوه برگزاری

حضوری/آنلاین

Go to Top