دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۱,۲۶۲,۰۰۰تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
دوره آنلاین فتوشاپ 60 پنجشنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/09 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 60 پنجشنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/09 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 60 یک شنبه - سه شنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/12 نامشخص دارد تومان ۱,۵۶۹,۶۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 60 یک شنبه - سه شنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/12 نامشخص دارد تومان ۱,۳۹۳,۶۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 60 شنبه - دوشنبه 17:30 - 20:30 1401/04/13 نامشخص دارد تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator 40 یک شنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 1401/05/02 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۲۶۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 60 شنبه - دوشنبه 17:30 - 20:30 1401/04/13 نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
نرم افزار Illustrator 40 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/05/02 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
Go to Top