دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

خانه > فروشگاه > دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۱,۳۲۵,۰۰۰تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰

نام دوره ساعت برگزاری مدت دوره تاریخ پیش بینی روز استاد ظرفیت مبلغ
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 14:30 - 19:30 60 1401/10/02 جمعه نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 14:30 - 19:30 60 1401/10/02 جمعه نامشخص دارد تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 20:30 - 17:30 60 1401/09/29 یک شنبه - سه شنبه نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 09:00 الی 14:00 60 1401/09/21 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۵۶۹,۶۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 9:00 الی 14:00 60 1401/09/21 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۴۶۳,۲۰۰
نرم افزار Illustrator 09:00 الی 14:00 40 1401/09/10 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۵۸۸,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 17:30 - 20:30 60 1401/09/29 یک شنبه - سه شنبه نامشخص دارد تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator 9:00 الی 14:00 40 1401/09/10 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۳۲۵,۰۰۰
Go to Top