دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۷۷۲,۰۰۰تومان ۱,۵۵۱,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60شنبه - دوشنبه20:30 - 17:301400/12/02نامشخصدارد تومان ۱,۵۵۱,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60شنبه - دوشنبه17:30 - 20:301400/12/02نامشخصدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:001400/11/14نامشخصدارد تومان ۹۵۷,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه13:30 - 08:301400/11/12نامشخصدارد تومان ۱,۲۴۰,۸۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60یک شنبه - سه شنبه13:30 - 08:301400/11/12نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰
نرم افزارInDesign30هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۷۷۲,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:301400/11/12خانم قهرمانیدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:001400/11/14نامشخصدارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
Go to Top