دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۷۷۲,۰۰۰تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
دوره آنلاین فتوشاپ60پنجشنبه09:00 الی 14:001400/08/06نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه09:00 الی 14:001400/08/06نامشخصدارد تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:001400/08/06نامشخصدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰
نرم افزارInDesign30هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۷۷۲,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/07/06قهرمانیدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 - 20:301400/07/07نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:301400/07/06نامشخصدارد تومان ۸۳۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60شنبه دوشنبه چهارشنبه20:30 - 17:301400/07/07نامشخصدارد تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰
Go to Top