دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

خانه > فروشگاه > دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۱,۶۹۶,۰۰۰تومان ۲,۰۶۴,۰۰۰

نام دوره ساعت برگزاری مدت دوره تاریخ پیش بینی روز استاد ظرفیت مبلغ
نرم افزار Illustrator 20:30 - 17:30 40 1402/02/25 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۰,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator 20:30 - 17:30 40 1402/02/25 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۶۹۶,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 09:00 الی 14:00 60 1402/02/14 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۲,۰۶۴,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 17:30 - 20:30 60 1402/02/10 یک شنبه - سه شنبه نامشخص دارد تومان ۱,۹۰۴,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 17:30 - 20:30 60 1402/02/10 یک شنبه - سه شنبه نامشخص دارد تومان ۲,۰۶۴,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 09:00 الی 14:00 60 1402/01/21 شنبه - دوشنبه آقای مصدقی دارد تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 09:00 الی 14:00 60 1402/01/21 شنبه - دوشنبه آقای مصدقی دارد تومان ۱,۹۰۴,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 9:00 الی 14:00 60 1402/01/24 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۲,۰۶۴,۰۰۰
Go to Top