دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۳۰۴,۰۰۰تومان ۸۸۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه و چهارشنبه09:00 الی 14:0099/05/22علی خسرویدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه09:00 الی 14:0099/05/23نامشخصدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/05/21علی خسرویدارددارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۵۴۴,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3099/05/22علی خسرویدارددارد تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰۴,۰۰۰