دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۳۴۲,۰۰۰تومان ۹۹۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه09:00 الی 14:0099/03/08نامشخصدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه13:30_17:3099/03/27علی خسرویدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:0099/03/29علی خسرویدارددارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3099/05/11علی خسرویدارددارد تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۴۲,۰۰۰