دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال

تومان ۲۶۱,۰۰۰تومان ۷۷۴,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزارInDesign30دوشنبه17:30 - 14:3098/09/11علی خسرویدارد تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/08/28علی خسرویدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3098/08/27نامشخصدارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰