دوره های گرافیک و هنرهای دیجیتال (آنلاین)

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۳۰۰,۰۰۰تومان ۱,۰۷۲,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره آنلاین فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته 60 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۸۸۰,۰۰۰
دوره آنلاین Indesign 30 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۳۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین پریمیر 48 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۱,۰۷۲,۰۰۰
دوره آنلاین After Effect 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره آنلاین Indesign 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره آنلاین پریمیر 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره آنلاین تکنیک های مدلسازی و نورپردازی در مایا 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره آنلاین رتوش عکس 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره آنلاین عکاسی دیجیتال 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Corel Draw 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
دوره فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
فتوشاپ ایلستریتور 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
نرم افزار Corel Draw 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰
نرم افزارInDesign 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۵۵۰,۰۰۰