دوره های مقدماتی کامیپوتر ICDL-Office

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰

20% Off

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نوع برگزاری مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 08:30-14:30 1403/01/25 آقای شفاعی حضوری تومان ۳,۶۸۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30-20:30 1403/01/25 خانم سلیمی ترکیبی تومان ۳,۶۸۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 یک شنبه - سه شنبه 08:30-14:30 1402/12/15 آقای ایزدی حضوری تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 یک شنبه - سه شنبه 14:30-17:30 1403/01/28 استاد عامری ترکیبی تومان ۳,۶۸۰,۰۰۰
microsoft office excel 2021 24 جمعه 14:30-19:30 1403/02/07 آقای شفاعی حضوری تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰
microsoft office excel expert 2021 30 جمعه 14:30-19:30 1403/02/14 استاد عامری حضوری تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰