مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

تومان ۳,۹۷۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری ویژه بازارکار آنلاین (آنلاین) ۱۵۳ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99/03/21 نامشخص دارد دارد تومان ۳,۹۷۰,۰۰۰
حسابداری ویژه بازارکار آنلاین (آنلاین) ۱۵۳ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99/03/22 نامشخص دارد دارد تومان ۳,۹۷۰,۰۰۰
حسابداری ویژه بازارکار آنلاین (آنلاین) ۱۵۳ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99/03/23 نامشخص دارد دارد تومان ۳,۹۷۰,۰۰۰
حسابداری ویژه بازارکار آنلاین (آنلاین) ۱۵۳ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30 الی 20:30 هماهنگ با کارشناس نامشخص دارد دارد تومان ۳,۹۷۰,۰۰۰