دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/07/11نامشخصدارد تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/07/11نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:001400/07/09نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰

توضیحات تکمیلی

نام دوره

MS Project, برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6, پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP

مدت دوره

106, 45, 50, 60

روز

, , ,

ساعت برگزاری

, , , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

استاد

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top