دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

صفحه اصلی/دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع/دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

تومان ۹۵۰,۰۰۰تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/01/24نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/01/24نامشخصدارد تومان ۹۵۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:0099/12/01نامشخصدارد تومان ۹۵۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر

نام دوره

MS Project, برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6, پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP

مدت دوره

106, 45, 50, 60

روز

, , ,

ساعت برگزاری

, , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , , , , ,

استاد

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top