دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

تومان ۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106هماهنگی با کارشناسهماهنگی با کارشناسنامشخصهماهنگی با کارشناسدارد تومان ۰
MS Project45هماهنگی با کارشناسهماهنگی با کارشناسنامشخصهماهنگی با کارشناسدارد تومان ۰
شناسه محصول: نامعلوم دسته:

توضیحات تکمیلی

نام دوره

MS Project, برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6, پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP

مدت دوره

106, 45, 50, 60, هماهنگی با کارشناس

روز

, , ,

ساعت برگزاری

, , , , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

استاد

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top