دوره های آموزشی مهندسی شبکه Microsoft MCSA 2016

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

تومان ۰تومان ۱۱,۴۵۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016 230 پنج شنبه 08:30 الی 14:30 1402/11/26 نامشخص دارد تومان ۱۱,۴۵۰,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 10 42 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 51 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
Networking with Windows Server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure 24 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۰