دوره های دپارتمان ICT

صفحه اصلی/دوره های دپارتمان ICT/دوره های دپارتمان ICT

دوره های دپارتمان ICT

تومان ۵,۵۰۸,۰۰۰تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰

2 در انبار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C60یک شنبه و سه شنبه14:30-17:30نامشخصدارد تومان ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۸,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60پنج شنبه08:30-14:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60پنج شنبه09:00-14:00نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60پنج شنبه14:30-17:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60پنج شنبه20:30 -14:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60جمعه08:30-14:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60جمعه09:00-14:00نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60جمعه14:30-17:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60جمعه20:30 -14:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60یک شنبه و سه شنبه08:30-14:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60یک شنبه و سه شنبه09:00-14:00نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60یک شنبه و سه شنبه14:30-17:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C60یک شنبه و سه شنبه20:30 -14:30نامشخصدارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۳۲,۰۰۰
شناسه محصول: نامعلوم دسته:

اطلاعات بیشتر

نام دوره

برنامه نویسی به زبان ++C, برنامه نویسی به زبان پایتون

مدت دوره

60

روز

, ,

ساعت برگزاری

, , ,

تاریخ شروع

استاد

,

تخفیف

,

Go to Top