مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

تومان ۲,۱۱۵,۰۰۰

10% Off

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
اصول و فنون مدیریت و سرپرستی 8 پنجشنبه 10:00 - 18:00 97-09-02 زرین نگار 10% تومان ۲,۱۱۵,۰۰۰