انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نحوه برگزاری Price
آمادگی آزمون آیلتس Ielts 6+ 60 چهارشنبه 16:00 - 20:00 1402/08/10 نامشخص حضوری تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰
مکالمه آزاد سطح متوسط 1 70 h پنج شنبه 17:00 - 19:00 1402/08/11 نا مشخص حضوری تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰
مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 16 پنج شنبه 15:30-17:30 1402/08/11 نا مشخص حضوری تومان ۱,۸۴۰,۰۰۰
English A.2.1 (pre-intermediate پیش متوسط) 36 h شنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:00 1402/07/12 نا مشخص حضوری تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی ) 36 h شنبه - چهارشنبه 17:30-19:30 1402/06/08 نا مشخص حضوری تومان ۱,۲۵۲,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی ) 36 h دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 1402/08/08 نامشخص حضوری تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
Englisg A2.2 ( Pre-intermediate پیش متوسط) 36 h شنبه - چهارشنبه 17:30-19:30 1402/08/10 نا مشخص حضوری تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h دوشنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:00 1402/07/24 نا مشخص حضوری تومان ۱,۲۵۲,۰۰۰
English B1.4 ( intermediate متوسط ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:30 - 20:00 1402/07/18 نا مشخص حضوری تومان ۱,۵۴۶,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:30 - 20:00 1402/07/25 نا مشخص حضوری تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی ) 30 h یک شنبه و سه شنبه 17:30 - 20:00 1402/07/21 نا مشخص حضوری تومان ۱,۳۴۱,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h پنج شنبه 15:00 - 17:00 1402/08/18 نامشخص حضوری تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰

ترکی استانبولی

نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری Price
ترکی استانبولی مقدماتی A1.1 26 1402/07/27 یکشبه - سه شنبه 15:00 - 17:00 نامشخص حضوری و آنلاین تومان ۱,۲۱۴,۰۰۰

آلمانی

نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری Price
زبان مقدماتی آلمانی A1.1 51 ساعت دوشنبه - چهارشنبه 1402/07/19 حضوری و آنلاین تومان ۲,۳۷۰,۰۰۰

فرانسه

نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری Price
فرانسه مقدماتی A1.1 36ساعت 16:00 - 18:00 1402/06/01 حضوری و آنلاین یکشنبه - چهارشنبه حضوری و آنلاین تومان ۱,۶۸۶,۰۰۰

کودک و نوجوان

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد Price
Move1 ( Family and Friends 1) 32 شنبه - دوشنبه 15:15-17:15 1402/03/21 نا مشخص تومان ۹۶۴,۰۰۰
start 1 (first friends 1) 32 یک شنبه و سه شنبه 15:15-17:15 1402/03/20 نا مشخص تومان ۹۲۶,۰۰۰