پزشکی

نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد روز مبلغ
تکنسین داروخانه (نسخه خوانی) 60 10:00-15:00 1403/01/21 نامشخص یک شنبه - سه شنبه تومان ۳,۰۴۰,۰۰۰
تکنسین داروخانه (نسخه خوانی) 60 10:00-15:00 1403/02/13 نامشخص پنجشنبه تومان ۳,۰۴۰,۰۰۰
دستیاری دندانپزشکی (تخصصی) 50 08:00-13:00 1403/01/29 نامشخص دوشنبه - چهارشنبه تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
دستیار دندانپزشکی (عمومی) 90 08:00-13:00 1403/01/31 نامشخص پنجشنبه - جمعه تومان ۴,۱۶۰,۰۰۰

دوره های ورزشی

بهداشت

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی مبلغ
پکیج جامع کاربر ماساژ 38 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
ماساژ سنگ داغ 18 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
ماساژ صورت 16 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
حرکات اصلاحی 16 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) 16 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰

زیبایی

Now go add some variable products!

پوست و مو

Now go add some variable products!