دوره های آموزشی مالی و حسابداری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت Price
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 جمعه 14:30 الی 20:30 1402/07/07 نامشخص دارد تومان ۱۰,۵۰۶,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 یک شنبه - سه شنبه 17:30 الی 20:30 1402/07/16 نامشخص دارد تومان ۱۰,۵۰۶,۰۰۰
پکیج حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار 50 شنبه،چهارشنبه هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص دارد تومان ۳,۹۳۴,۰۰۰
اکسل در حسابداری 25 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص دارد تومان ۱,۴۵۸,۰۰۰
مجموعه قوانین مالیاتی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص ندارد تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰

دوره های آموزشی مدیریت، سرمایه گذاری و بورس

Now go add some variable products!