گرافیک

نام دوره ساعت برگزاری مدت دوره تاریخ پیش بینی روز استاد ظرفیت Price
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 20:30 - 17:30 60 1402/07/23 یک شنبه - سه شنبه نامشخص دارد تومان ۲,۷۰۹,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 09:00 الی 14:00 60 1402/08/18 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۲,۷۰۹,۰۰۰
نرم افزار Illustrator 14:30 - 19:30 40 1402/07/20 پنجشنبه خانم قهرمانی دارد تومان ۲,۵۷۳,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 09:00 الی 14:00 60 1402/07/15 شنبه - دوشنبه آقای مصدقی دارد تومان ۲,۴۹۹,۰۰۰
ایندیزاین 20:30 - 17:30 30 1402/07/19 چهارشنبه آقای عطیفه دارد تومان ۲,۴۳۱,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 09:00 الی 14:00 60 1402/07/15 شنبه - دوشنبه آقای مصدقی دارد تومان ۲,۷۰۹,۰۰۰

عکاسی دیجیتال و رتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد Price
عکاسی با موبایل 35 جمعه 19:30 تا 14:30 1402/07/14 نامشخص تومان ۲,۳۴۳,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 78 یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 20:00 1402/07/23 نامشخص تومان ۵,۵۴۰,۰۰۰

سینمایی دیجیتال و تدوین

نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد روز Price
افترافکت 78 09:00 الی 14:00 1402/08/11 نا مشخص پنجشنبه تومان ۵,۱۹۸,۰۰۰
پریمیر 48 09:00 الی 14:00 1402/08/12 نا مشخص جمعه تومان ۳,۵۷۰,۰۰۰