دوره های کافی شاپ

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد Price
دوره تخصصی باریستا (فشرده) یک ماه جمعه 09:30_17:30 1402/07/28 نامشخص تومان ۸,۹۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی کافی شاپ ( عادی ) دو ماه پنجشنبه 15:30-19:30 1402/07/20 نامشخص تومان ۸,۶۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی آشپزی ملل یک ماه و نیم دوشنبه - چهارشنبه 15:30-19:30 1402/07/24 نامشخص تومان ۱۷,۹۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی باریستا یک ماه یکشنبه و سه شنبه 16:00-20:00 1402/07/23 نامشخص تومان ۸,۹۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد دو ماه چهارشنبه 10:30-14:30 1402/07/26 نامشخص تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه رستوران و اصول تشریفات دو ماه پنجشنبه 10:30-14:30 1402/07/13 نامشخص تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی کافی شاپ ( عادی ) یک ماه یکشنبه و سه شنبه 10:30-14:30 1402/07/25 نامشخص تومان ۸,۶۵۰,۰۰۰
کارگاه شکلات دست ساز دو جلسه جمعه - شنبه 18:30 - 12:30 1402/07/21 نامشخص تومان ۵,۸۰۰,۰۰۰
کاست کنترل یک ماه جمعه 10:30-14:30 1402/07/26 نامشخص تومان ۷,۷۰۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای دو جلسه پنجشنبه و جمعه 10:30-14:30 1402/07/28 نامشخص تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود سه جلسه جمعه - شنبه - یکشنبه 15:30-19:30 1402/07/07 نامشخص تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰
کارگاه تخصصی صبحانه دو جلسه پنجشنبه-جمعه 10:30-14:30 1402/06/30 نامشخص تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی) 5جلسه جمعه 15:30-19:30 1402/07/14 نامشخص تومان ۶,۷۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی شیرینی و دسرهای پایه هفت جلسه شنبه 15:30-19:30 1402/07/15 نامشخص تومان ۸,۶۰۰,۰۰۰
مدیریت هتلداری دوماه و نیم چهارشنبه 16:00-20:00 1402/07/17 نامشخص تومان ۹,۵۰۰,۰۰۰