عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه14:30-19:301400/07/11شهریار مکی تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:001400/07/11شهریار مکی تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه