عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:001400/04/02شهریار مکی تومان ۲,۹۲۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه19:30 تا 14:301400/04/10حسین شیرآقایی تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه