عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال 78 پنجشنبه 19:30 تا 14:30 1402/01/31 نامشخص تومان ۴,۹۴۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 78 شنبه - دوشنبه 16:00 تا 20:00 1402/01/21 نامشخص تومان ۴,۹۴۰,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه