عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پریمیر48جمعه09:00-14:0099/05/03علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۶,۰۰۰
مایا120پنجشنبه14:30-19:3099/04/19علیرضا مسکوکیدارد تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۵,۰۰۰
افترافکتز78پنجشنبه09:00-14:0099/05/02فرامرز سنجابیدارد تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۵,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه19:30 تا 14:3099/05/02نامشخصدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه14:30-19:3099/04/24نامشخصدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰
افترافکتز78شنبه - چهارشنبه17:30-20:3099/04/25علیرضا مسکوکیدارد تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۵,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه