عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال 78 شنبه - دوشنبه 16:00 تا 20:00 1401/09/14 نامشخص تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 78 جمعه 09:00-14:00 1401/09/18 نامشخص تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰
عکاسی با موبایل 35 چهارشنبه 16:00 تا 20:00 هماهنگی با کارشناس نامشخص تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه