عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:0099/05/29شهریار مکیدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه19:30 تا 14:3099/06/30فرامرز سنجابیدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه