عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
عکاسی با موبایل 35 جمعه 19:30 تا 14:30 1402/09/24 نامشخص تومان ۲,۳۴۳,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 78 جمعه 09:00-14:00 1402/09/24 نامشخص تومان ۵,۵۴۰,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه