عکاسی دیجیتال و روتوش عکس

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
عکاسی با موبایل 35 پنجشنبه 14:00 - 10:00 1401/04/30 نامشخص تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 110 یکشنبه و سه شنبه 09:00-14:00 1401/04/14 شهریار مکی تومان ۴,۰۲۳,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 110 پنجشنبه 19:30 تا 14:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۴,۴۲۳,۰۰۰

تدوین فیلم و جلوه های ویژه