سوابق تحصیلی 

کارشناسی حسابداری مالیاتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
کاردانی حسابداری مالی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

 

سوابق شغلی

مدرس مجتمع فنی تهران در رشته علوم مالی

مشاور مالی و مالیاتی و استقراردهنده سیستم اتوماسیون مالی شرکت ابنیه تندیس سبلان

مشاور مالی و مالیاتی و استقراردهنده سیستم اتوماسیون مالی شرکت یو وی تندیس پاسارگاد

مشاور مالی و مالیاتی و استقراردهنده سیستم اتوماسیون مالی شرکت تولیدی نیکلسون

مدیرمالی شرکت تینو طب فرزانگان

 

تسلط به نرم افزار

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی شگرف

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی رافع

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی نوسا

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی سپیدار

تسلط بر نرم  افزار اتوماسیون مالی تدبیر

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون همکاران سیستم

تسلط بر نرم افزار حسابداری هلو

تسلط بر نرم افزار های Excel  ، Word و PowerPoint

آشنایی با نرم افزار SQl Server