مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: عباسعلی عباس قمی
تاریخ تولد: 1367

 

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

  دانشجوی MBA سازمان مدیریت صنعتی

 

سوابق اجرایی:

حسابدار کارخانه سنگ گابور

حسابدار کارخانه سنگ لوتوس

مدیر مالی شرکت راهیان عصر دایا

مشاور مالی مجموعه فعالیت های تجاری ویست

مشاور مالی مجموعه تفریحی باغ صبا

مدرس حسابداری و قوانین مالیاتی مجتمع فنی تهران  

 

سوابق تدریس دوره ای و خصوصی:

پکیچ های ویژه بازار کار: خدماتی، بازرگانی، کارگاهی

حسابداری مالی دانشگاهی و کارگاهی:

  • حسابداری دریافت و پرداخت
  • حسابداری موجودی کالا
  • حسابداری فروش کالا
  • حسابداری حقوق و دستمزد
  • حسابداری دارایی های ثابت
  • قانون و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

 

مهارت های تدریس دوره های کارگاهی

استانداردهای حسابداری ایران

تهیه صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اظهارنامه مالیات بر عملکرد

حسابداری مدیریت

حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)

 

مهارت های نرم افزاری:

نرم افزار یکپارچه همکاران سیستم

نرم افزار یکپارچه سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری مالی نوسا