تخفیف 20 درصدی برای ثبت نام دوره های فناوری اطلاعات شامل دوره های طراحی سایتدوره های برنامه نویسیدوره های شبکه با کد تخفیف  itc1403

دوره های کارگاه آموزشی مجتمع فنی تهران

دسته های دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران

فیلترهای دوره

دوره های کارگاه آموزشی مجتمع فنی تهران

خلاصه ای از آنچه دوره شکلات دستساز درباره ی آن است:-دوره آموزش شکلات دستساز از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟-

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/17
مدت دوره: 10 ساعت
7.000.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره صبحانه درباره ی آن است:-دوره آموزش صبحانه از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟-

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/03/29
مدت دوره: 8 ساعت
5.000.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره فست فود درباره ی آن است:-دوره آموزش فست فود از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟-

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/08
مدت دوره: 12 ساعت
7.800.000 تومان

معرفی دوره های کارگاه آموزشی مجتمع فنی تهران