ژانویه 2020

دسامبر 2019

نوامبر 2019

فیزیوتراپی درمنزل طب نو انجام کلیه خدمات فیزیوتراپی در منزل تخصصی وتوانبخشی با کم ترین قیمت و بهترین روشهای روز انجام کلیه مراحل فیزیوتراپی در منزل شامل: ویزیت ارزان قیمت وتجویز پزشک متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی برای شما در اسرع وقت نوارعصب وعضله برای تشخیص نوع بیماری ازن تراپی در محل و انواع تزریقات درون مفصلی به وسیله متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی طب نو الکتروتراپی با بهترین تجهیزات مجهز و برتر دنیای فیزیوتراپی فعالیت تخصصی نوع های مختلف ماساژ درمانی و آرامشی و ورزشی در محل کینزیوتیپینگ اختصتصی درمانی در

اکتبر 2019

سپتامبر 2019