دسامبر 2019

نوامبر 2019

فیزیوتراپی درمنزل طب نو انجام کلیه خدمات فیزیوتراپی در منزل تخصصی وتوانبخشی با کم ترین قیمت و بهترین روشهای روز انجام کلیه مراحل فیزیوتراپی در منزل شامل: ویزیت ارزان قیمت وتجویز پزشک متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی برای شما در اسرع وقت نوارعصب وعضله برای تشخیص نوع بیماری ازن تراپی در محل و انواع تزریقات درون مفصلی به وسیله متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی طب نو الکتروتراپی با بهترین تجهیزات مجهز و برتر دنیای فیزیوتراپی فعالیت تخصصی نوع های مختلف ماساژ درمانی و آرامشی و ورزشی در محل کینزیوتیپینگ اختصتصی درمانی در

اکتبر 2019

سپتامبر 2019

مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

درباره مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب نیاز بازار و مقدار توانایی فنی مشتریان همواره رابطه بسیار نزدیکی با هم دارا هستند. هر کسب‌وکار فنی‌ای بدون تخصص و مهارت در جامعه کار موفقیت یا پیشرفتی دارا نخواهد بود به این علت که مشاغل و رشته‌های فنی به طور کلی در معرض رو به رو شدن با مشکلات از پیش تعیین نشده می باشند؛ بنابراین اشخاص فعال در این زمینه های فنی باید دارای دانش تکنیکی بسیار زیادی باشند؛ تا بتوانند مسیر پیشرفت را سپری کنند. یکی از روش های اساسی برای