سمینارها

آموزش زبان انگلیسی

توسط |سپتامبر 18th, 2023|سمینارها|

آموزش زبان انگلیسی : زبان انگلیسی زبانی جهانی می باشد. در جهان از هرپنج نفر حداقل یک نفر قادر است تا انگلیسی را درک کرده یا بدان  صحبت نماید. هم چنین زبان انگلیسی سومین زبان دنیا می باشد به طوری که دو میلیارد نفر به این زبان صحبت می نمایند. 

رفتن به بالا