تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

By |ژانویه 10th, 2022|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی روزهای جمعه ساعت: 9:00 الی 14:00 مدت دوره: 84 ساعت برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!

تکمیل ظرفیت آموزش پکیچ جامع مدیرت پروژه

By |دسامبر 22nd, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت آموزش پکیچ جامع مدیرت پروژه  روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 الی 20:30 مدت دوره: 106 ساعت جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

By |دسامبر 22nd, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت آموزش دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی روزهای جمعه ساعت: 14:30 الی 20:30 مدت دوره: 50 ساعت جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

تکمیل ظرفیت آموزش تدوین با پریمیر

By |دسامبر 22nd, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت آموزش تدوین با پریمیر (آنلاین) روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت: 17:30 الی 20:30 مدت دوره: 48 ساعت جهت ثبت نام کلیک نمایید  

تکمیل ظرفیت آموزش برنامه نویسی پایتون Python

By |نوامبر 25th, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت آموزش برنامه نویسی پایتون Python روزهای جمعه ساعت: 08:30 الی 14:30 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید!  

تکمیل ظرفیت آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

By |اکتبر 29th, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد روزهای چهارشنبه ساعت: 16:00 الی 20:00 مدت دوره: 40 ساعت جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

تکمیل ظرفیت آموزش طراحی دکوراسیون داخلی پیشرفته

By |اکتبر 28th, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت آموزش طراحی دکوراسیون داخلی پیشرفته روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30 الی 20:30 مدت دوره: 132 ساعت جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

تکمیل ظرفیت مدیریت راه اندازی هتلداری

By |اکتبر 28th, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت مدیریت راه اندازی هتلداری روزهای چهارشنبه ساعت: 16:00 الی 20:00 مدت دوره: 80 ساعت جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

Go to Top