تکمیل ظرفیت الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

By |ژانویه 10th, 2022|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی روزهای جمعه ساعت: 9:00 الی 14:00 مدت دوره: 84 ساعت برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!  

تکمیل ظرفیت طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسطه

By |دسامبر 22nd, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسطه روزهای شنبه و دوشنبه ساعت: 9:00 الی 14:30 مدت دوره: 120 ساعت برای ثبت نام کلیک کنید!

تکمیل ظرفیت آموزش دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

By |دسامبر 22nd, 2021|تکمیل ظرفیت|

تکمیل ظرفیت آموزش دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نویسی روزهای جمعه ساعت: 14:30 الی 20:30 مدت دوره: 50 ساعت جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

Go to Top