نحوه آموزش طراحی لباس

برای به وجود آوردن علامت های  نحوه آموزش طراحی لباس ظریف و غیر درشت  مدادی با نوک سفت انتخاب کنید (مدادهای H برترین می باشند) که به  سادگی پاک میشوند. علامت هایی که با این مدادها به وجود می آیند در کاغذ فرورفتگی ایجاد نمی کنند که برای رنگ کردن عکس کمک کننده است.

پاک کن با کیفیت بالا و کاغذ ضخیم نیز موارد قابل اهمیتی می باشند که اگر میخواهید طرح اولیه شما حرفه ای دیده شود باید داشته باشید. اگر مداد خوبی نداشته باشید، طرح اولیه شما یک طرح درجه چندم است. به یاد داشته باشید بجای اینکه مداد را سفت روی کاغذ فشار دهید، علامت های بسیار کمرنگ بکشید.

بهره بردن از نحوه آموزش طراحی لباس در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب خودکار توصیه نمی گردد، زیرا نخواهید توانست علامت هایی که کشیده اید را از بین ببرید همچنین ماژیک های رنگی، جوهر و رنگ برای طراحی لباس تان نیاز دارید.

ژست های برتر طراحی لباس

ژستی برای مدل خود در نظر داشته باشید. مدلی که برای طراحی لباس خود استفاده می نمائید به فرانسوی کروکی (انگاره) نامیده می شود که باید در وضعیتی کشیده شود که تمام موارد را به طور مناسبی به نمایش بگذارد.

خواهید توانست مدل را درحال راه رفتن، نشسته، خم شده و در هر موقعیت دیگری به وجود بیاورید. بعنوان یک مبتدی ، امکان دارد بخواهید با موقعیت های عادی(متداول) شروع کنید که طرح ران وی (باند) می باشد ، مدلی در یک باند ایستاده یا قدم میزند.

این آسان ترین روشی است که کشیده می شود و این امکان را به شما میدهد که تمام طرحتان را در یک نمای کلی به نمایش در بیاورید. چون میخواهید طرح شما به گونه ای کشیده شودکه حرفه ای و جذاب به نظر برسد.

اهمیت این کار در این می باشد که آنها را به شکل کروکی ای  طراحی کنید که خوب تقسیم شده و خوب کشیده شده است.  اکثر طراحان مد، کشیدن صدها کروکی را تمرین می کنند تا قابلیت خلق موقعیت های مختلف را در خودشان پرورش دهند.