به نام خدا    

                                                             

                                                                                        رزومه علمی پژوهشی                                                                                          

 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : میر محسن باقرالموسوی

تاریخ تولد:       1346/02/09

                                                                                                                                                                                                                                  

1- سوابق آموزشی:

ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

مجتمع فنی تهران

مدیر دپارتمان

1381

1385

 

2

مجتمع فنی تهران

مدرس

1377

1396

C++ – C – C# – SQL SERVER – WEB CLIENT – MVC – ASP.NET – WEB SERVICE – ADO.NET – JAVA – AJAX – JAVA SCRIPT – MATLAB – PYTHON – ASSEMBLY – VB – VBA – QUERY ACCESS- FOUNDATION –PHP – …………..

3

ایزیران

مدرس

1384

1387

C# – SQL SERVER – WEB CLIENT – MVC – ASP.NET – WEB SERVICE – ADO.NET

 

2- سوابق پژوهشی :

 

          تألیف یا ترجمه کتاب :

ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألیف / ترجمه)

ناشر / محل نشر

سال انتشار

1

C++

تالیف

ایلار

1380

2

NETWORK

تالیف

مجتمع فنی

1379

 

 

 

 

 


     3- سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

مشاور  ERP

سازمان صنایع شیر ایران (پگاه)

1394

2

مدیر فنی پروژه های GIS

پندار سیستم فدک

1391 1395

 

 

 

 

 4- مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):

برنامه ریزی دستگاههای GPS

تسلط به نرم افزار GIS SERVER

تسلط به نرم افزار VISUAL STUDIO