درباره مفاهیم و اصطلاحات حسابداری بیشتر بدانید :

مفاهیم و اصطلاحات حسابداری : رشته حسابداری (accounting) و حسابرسی (auditing) نظیر گرایش های مدیریت و مهندسی، در صدر اولویت های تحصیلی متقاضیان تحصیل در دانشگاه های داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. در هر صنعتی، حسابداری و مدیریت، کاربرد دارند و روز به روز تقاضای بازار برای این رشته ها در حال افزایش پیدا خواهد کرد. حسابداری و حسابرسی، رشته هاییمی باشند که در اکوسیستم دورکاری (freelancering) محبوب عاشقان درآمد آنلاین می باشد.

انواع مفاهیم و اصطلاحات حسابداری چیست ؟

انواع مفاهیم و اصطلاحات حسابداری چیست ؟در این بخش از مقاله به توضیح برخی مفاهیم و اصطلاحات حسابداری خواهیم پرداخت :

 • اکانتینگ (accounting): منظور، فعالیت یک مجموعه تجاریمی باشد که اطلاعات این فعالیت در قالب گزارش و صورت‌های مالی ارائه و در اختیار صاحبان سهام در شرکت های مسئولیت محدود، سهامی خاص و عام قرار خواهند گرفت
 • حساب دریافتنی (account receivable) : منظور، پولی خواهد بود که در آینده از مشتری دریافت می گردد و وصول خواهد شد چه نتیجه فروش کالا بوده یا خدمات. اگر وصول مشکوک باشد، در قالب مشکوک الوصول در گزارش های حسابرسی درج می گردد.
 • اسناد پرداختنی (NOTE PAYABLE): منطور از اسناد، بدهی های یک بنگاه می باشد که به شکل مکتوب، متعهد به پرداخت آن خواهند شد.
 • اسناد دریافتنی (GENERAL PARTNERSHIP): منظور، درآمد هایی می باشد که وصول آن در آینده، از سوی فروشنده (متعهد)، تعهده گشته اند. مانند سود اوراق مشارکت.
 • حساب پرداختی (account payable): بر خلاف دریافتنی، حسابی که باید در آینده، تسویه گردد.
 • سرمایه (asset): می تواند قابل لمس (tangible) نظیر کالا باشد یا غیر قابل لمس (intangible) مثل سهام یک بنگاه است.
 • دارایی: جمع بدهی و سرمایه می باشد.
 • دارایی بلند مدت (LONG TERM ASSETS): منظور، هر دارایی به جز دارایی جاری می باشد.
 • بدهی بلند مدت (LONG TERM DEBT): هدف هر بدهی به حز بدهی جاری می باشد.
 • نقدینگی (LIQUIDITY): منظور، قابلیت یک بنگاه در تبدیل یک کالا یا خدمت به وجه نقد.
 • درامد (INCOME): هدف، بالا بردن سرمایه می باشد که در نتیجه فروش کالا یا خدمات حاصل می گردد.
 • بدهی (liability): یعنی تعهد یک بنگاه می باشد به شخص حقیقی یا حقوقی (دولتی/خصوصی).
 • ترازنامه (balance sheet): در تراز نامه یک شرکت/بنگاه، شما دارایی، بدهی و سرمایه را در یک بازه زمانی مشاهده می نمائید. در اصل صورت وضعیت مالی می باشد. همیشه واقعیت ها را بیان نخواهد کرد.
 • تراز نامه آزمایشی (TRIAL BALANCE): فهرستی از مانده حساب دفتر کل می باشد که ماهانه تهیه می گردند. در اصل، ابزاری برای احراز سنجش مدارک حسابداری یک بنگاه می باشد که در حسابداری دوطرفه، لحاظ خواهد شد. اگر مانده گیری ها صحیح بوده، مانده بدهکار درج گشته در حساب دفتر کل با مانده بستانکار حساب ها باید برابر گردد.
 • تراز آزمایشی تعدیل شده (ADJUSTED TRIAL BALANCE): در اصل یعنی صورت مالی که باعث خواهد شد تا سود یک بنگاه به صورت صحیح، استخراج گشته و بدهی ها نیز به درستی گزارش گردد.
 • تراز آزمایشی اختتامی: در اصل، فهرست کلیه حساب های دفتر کل و مانده هر یک از آنها در پایان دوره بعد از انجام ثبت های بستن در دفتر روزنامه می باشد.
 • ارزش دفتری (BOOK VALUE): منظور، تفاوت حاصل دارایی با استهلاک انباشته می باشد.
 • هزینه (expense): به معنی کاهش در سرمایه. یعنی دارایی که باید خرج گردد تا یک مالکیت بدست بیاید یا کالا یا خدماتی در اختیار مشتری قرار گیرند.
 • حساب اسمی: یعنی حسابی که درآمد و هزینه را با توجه به یک دوره معین مشخص می نماید. نظیر حساب برداشت.
 • حساب دائمی: منظور حساب حقیقی می باشد که در پایان دوره مالی، بسته نمی گردد.
 • کاربرگ (WORKSHEET): یعنی یک فرم دارای چند ستون به خاطرتهیه صورت های مالی از طریق تراز آزمایشی می باشد.
 • ثبت معکوس (REVERSING ENTRIES): یعنی، ثبتی که درنخستین روز بعد از وقوع ثبت تعدیلی رویدادهای مالی انجام گشته و دلیل جابجایی بدهکار و بستانکار در صورت ثبت تعدیلی دوره گذشته خواهد شد .
 • حسابداری تعهدی (ACCURAL BASIS ACCOUNTING): یعنی، شناسایی و ثبت رویدادها به محض وقوع بدون توجه به تاثیر آن بر وجوه نقد بنگاه می باشد.
 • حسابداری نقدی (CASH BASIS ACCOUNTING): یعنی، حسابداری مبتنی بر اثر تبادل وجه نقد (دریافتنی یا پرداختنی).
 • حسابداری متقابل (MUTUAL ACCOUNTING): یعنی حسابداری که دارای حساب متقابل می باشد و مانده ای عکس مانده حساب خود خواهد داشت.
 • صورت سود و زیان تک مرحله ای: شکلی از صورت سود و زیان که دارای ۲ بخش شامل درآمد و هزینه می باشد.
 • گردش وجوه نقد (CASH FLOW): اصطلاحی رایج که نشان می دهد صورت دریافت و پرداخت های نقدی یک بنگاه که بر اساس نیازهای سرمایه گذاری، عملیاتی و تامین مالی دسته بندی گشته اند.
 • نمودار حساب : کلیه حساب ها و شماره رویداد ها در دفاتر کل پلمپ شده یک بنگاهمی باشد.
 • بستانکار (CREDITOR): شخص حقیقی یا حقوقی که حقی بر شخص حقیقی یا حقوقی خواهد داشت. (طلبکار).
 • بدهکار (DEBTOR): شخص حقیقی یا حقوقی که بدهی به شخص حقیقی یا حقوقی خواهد داشت و موظف به پرداخت دین می باشند. (سمت راست ترازنامه حسابداری دو طرفه).
 • دفتر روزنامه (JOURNAL): یعنی، درج رویدادهای مالی در یک بازه زمانی مشخص به  ترتیب تاریخ وقوع و مبتنی بر اسناد و مدارک قابل رویت که با دفاتر کل، دفاتر قانونی یک بنگاه را تشکیل  خواهند داد و داشتن آن طبق ماده  ۷ قانون تجارت ایران، الزامی می باشد.
 • دفتر روزنامه عمومیدفتری که برای ثبت مبادلاتی استفاده خواهد شد که در دفتر روزنامه اختصاصی درج نمیگردد.
 • دفتر کل (GENERAL LEDGER): یعنی مخزن مرکزی داده های مالی و غیر مالی یک بنگاه می باشد که کلیه اطلاعات مالی اعم از بدهی، دارایی، درآمد، حقوق صاحبان سهام و هزینه ها به تاریخ وقوع رویداد مالی، ثبت می گردد و اساس مدیریت مالی یک بنگاه
کاست کنترل کافی شاپ
بیشتر بخوانید

محسوب خواهد شد. ( مجتمع فنی تهران )

 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول: یعنی، حساب هایی  که وصول آن جای تردید خواهد داشت و ذخیره مطالبه وصول هم گفته خواهد شد.
 • بدهی احتمالی: بدهی بالقوه  که هنوز قطعیت پیدا نکرده اند.
 • متوسط دوره وصول مطالبات: یعنی، نسبت میانگین حساب های دریافتنی به فروش روزانه کالا و خدمات می باشد.
 • بهره ، درصد و دوره بهره: در واقع، پولی که خریدار (وام گیرنده) به خاطر استفاده از پول به فروشنده (وام دهنده) پرداخت می نماید. دوره بهره، از تاریخ صدور سند آغاز و تا تاریخ سر رسید ادامه خواهد یافت. نرخ  آن، درصدی می باشد که برای محاسبه مبلغ بهره محاسبه خواهد شد.
 • اصل ثبات رویه: در اصل، رویه ثابت از روش های حسابداری در دوره های مختلف مدیریت مالی یک بنگاه می باشد.
 • اصل افشا: در اصل، پذیرش این واقعیت که صورت های مالی، قابل استفاده برای ارزیابی و تصمیم گیری اشخاص خارج از واحد تجاری می باشد.
 • FOB مبدا و مقصد: اصطلاحی متداول در واردات و صادرات که مالکیت کالا از فروشنده یا خریدار در مکان جغرافیایی خاص واگذار می گردد.
 • لایفو: در اصل، روش ارزیابی کالا می باشد که در آن، فرض می گردند که کالایی که آخر خریداری شده، اول فروش خواهد رفت. LAST IN. FIRST OUT  می باشد. ذخیره لایفو نیز تفاوت بین بهای تمام گشته موجودی کالا با بهای تمام شده موجودی در روش فایفو. (FIRST IN FIRST OUT).

برای مطالعه بیشتر : آموزش حسابداری