به نام خدا

رزومه علمی پژوهشی
 

مشخصات فردی:

نام  و نام خانوادگی: علیرضا عزیزی

تاریخ تولد: 1353/06/30

 

 

1- سوابق آموزشی:

ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

دروس تدریس شده

1

مجتمع فنی تهران

حق التدریس

سال 90

حسابداری ویژه بازار کار

2

مجتمع فنی تهران

حق التدریس

 

آموزش نرم افزار های بیمه ومالیات وارزش افزوده ومعاملات فصلی ونرم افزار های مالی

3

مجتمع فنی تهران

 

 

حسابداری حقوق ودستمزد

4

 

مجتمع فنی تهران

 

 

حسابداری مالیاتی

 

5

 

 

مجتمع فنی تهران

 

 

 

مدیریت مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی

مالیات بر ارزش افزوده

ماده169 معلاملات فصلی

اظهار نامه مالیاتی

 2- سوابق پژوهشی :

       آثار در دست پژوهش و چاپ :

ردیف

عنوان کتاب/ مقاله 

نوع ( تألیف / ترجمه)

1

نکات اساسی در حسابداری وحسابرسی

تالیف

2

جمع آوری پکیج  کامل از مسایل کاربردی در حسابداری

تالیف

3

اصول حسابداری 1و2

تالیف

 

3- سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

1

رییس حسابداری

مجتمع فنی تهران

2

مدیر مالی

شرکت کشتیرانی دریابان جنوب ایران کیش

3

مدیر مالی

شرکت بین المللی ims

4

همکاری با موسسات حسابرسی در زمینه حسابرسی داخلی

 

 

4- عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

 

5- مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):

تمامی نرم افزار های مالی , آفیس

 همکاری با موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی  , همکاری با موسسات تجاری به صورت پاره وقت , مشاوره مالیاتی در خصوص نحوه ارائه اظهار نامه مالیاتی وغیره