به نام خدا                                                                 

                                                                                    

رزومه علمی پژوهشی

 

مشخصات فردی:

نام  و نام خانوادگی :

عباس دین محمدی

تاریخ تولد :

02/ 07 / 1356

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

سوابق آموزشی:

ردیف

نام موسسه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

فنی و حرفه ای نطنز

77

82

حسابداری مقدماتی و پیشرفته

2

آموزشگاه خبره و روشنگر

85

89

دروس حسابداری مقدماتی و پیشرفته ، صنعتی ،حقوق و دستمزد

3

مجتمع فنی تهران

89

تاکنون

دروس مالی خدماتی ،مالی بازرگانی و بازارکار

4

 

 

تاکنون

نرم افزارهای حسابداری

 

   سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

 

1

مدیر مالی

شرکت تولیدی شهرام طب

 

2

مدیر مالی

شرکت بازرگانی یاس

 

 

 

 

 


مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):

نرم افزارهای حسابداری