درباره طراحان لباس در آموزش طراحی لباس در مجتمع فنی تهران

طراحی ، یکی از اصلی ترین شاخص های بررسی برای یک لباس به حساب می آید . اما آیا در تولیدات درونی ، به طراحی و تخصص طراحان لباس اعتماد می شود ؟

چه روش هایی برای آشتی بین تولید لباس و طراحی لباس موجود است؟ به چه شکلی یک طراح لباس می تواند یک فعالیت موفق داشته باشد؟ سوالات زیادی در این رابطه وجود دارد . در این مطلب مواردی را ذکر می کنیم که شاید برای طراحان مفید باشد.

شناخت تولید

این واضح است که  طراحان لباس در آموزش طراحی لباس در آموزش طراحی لباس یک فعالیت هنری است . اما تا موقعی که این هنر با صنعت آن آمیخته نشده باشد ، نخواهیم توانست روی درآمد آن نیز حساب کرد .

یک طراح لباس در مجتمع فنی تهران برای رونق فعالیتش نیاز به بستری مناسب دارد و تولید پوشاک زمینه رونق طراحان لباس به حساب می آید. پس یکی از اصلی ترین  موارد برای یک طراح لباس ، شناخت بر روی تولیدات مرتبط است.

نمونه قابل لمس در مجتمع فنی تهران

یکی از چیز هایی که باعث جلو رفت  طراحان لباس در آموزش طراحی لباس در مجتمع فنی تهران می باشد. دارا بودن نمونه های ملموس در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب و تولید شده است. تا زمانی که یک طراحی و الگو اجرا نشود نخواهیم توانست ارزشیابی دقیقی روی آن انجام داد .

اما موقعی که یک طراحی به مرحله اجرا در میآید ، برای مخاطب قابل لمس تر شده و تمایل بیشتری برای همکاری پیدا خواهد کرد. همچنین کاستی های طراحی را خواهیم توانست با دیدن یک نمونه به وجود آمده یافت و آن ها را بر طرف نمود.

برای این روش مسیر های زیادی موجود است. مثلا خواهیم توانست از خیاطی ها و تولیدی های جزیی برای تکمیل نمونه کمک گرفت.