شروع قطعی آموزش پکیج  ICDL

روز های شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 08:30 الی 14:30

تاریخ شروع:98/10/18

لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

سرفصل ها و اطلاعات تکمیلی