شروع قطعی آموزش پکیج  ICDL

روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 8:30 الی 14:30

تاریخ شروع: 1400/07/19

مدت دوره: 131 ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید