شروع 3 قطعی آموزش پکیج کامل ICDL

روز های شنبه دوشنبه چهار شنبه ساعت 08:30 الی 14:30

ساعت 08:30 الی 14:30

تاریخ شروع:98/11/30

لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

سرفصل ها و اطلاعات تکمیلی