شروع قطعی آموزش الگوسازی و دوخت مقدماتی

تاریخ شروع: 1400/12/01

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 9:00 الی 14:00

مدت دوره: 84 ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!