شروع قطعی دوخت مقدماتی

تاریخ شروع: 1400/08/01

روزهای شنبه و دوشنبه

ساعت: 14:30 الی 19:30

مدت دوره: 84 ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

 

‫0/5 0 نظر